TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
32 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    12.11.2013


Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurulu Çoğunluklu olarak 03.01.2014 tarihinde saat 13,oo de derneğimizde yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 11.01.2014 tarihinde aynı yer ve saatte olmak üzere yapılacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Teşekkülü ve Saygı Duruşu

3-2012-2013 yılları faaliyet raporlarının okunup aklanması

4-2012-2013 yılı bütçesinin görüşülüp aklanması

5-Denetleme kurulu raporunun okunması

6-Seçimler

7-Dilek ve Temenniler

8-Kapanış.

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail